Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) biedt middels de site thuisarts.nl veel informatie aan voor uw klanten. Met PraktijkTV is er de mogelijkheid om maandelijks nieuwe films van thuisarts.nl te laten zien op uw display.

 Voor meer informatie over de content zie www.thuisarts.nl of www.nhg.org .